#

Yritys

KOnserni


Rakennusbetoni- ja Elementti Oy ja Hollolan Sora Oy muodostavat yksityisen konsernin, joka valmistaa korkealuokkaisia erikoisbetonituotteita ja palvelee Suomen sekä lähialueiden rakentajia.

Alueemme (yli 60 ha) sijaitsevat Hollolan Kukonkoivun teollisuus- ja maa-ainesten ottoalueella. Yhtiöllämme on lämmintä tehdastilaa 17.800 m2 vuonna 2017 tapahtuneen viimeisen laajennuksen jälkeen.

Konserni työllistää noin sadan työntekijämme lisäksi yhteistyöyrityksissä yli 120 henkilöä lähinnä suunnittelussa, kuljetuksessa ja asennuksessa.

Laatu


Laatu merkitsee meille tyytyväistä asiakasta, menestyviä sidosryhmiä, ympäristöä säästävää sekä turvallista ja kannattavaa toimintaa.

Yrityksemme henkilökunta ja yhteistyökumppanimme vastaavat omassa työsuorituksessaan laatu-, ympäristö- ja TTT-järjestelmämme vaateiden täyttymisestä.

Laadunohjaus ja -valvonta varmistavat vaatimusten mukaisen tuotteen ja asiakaspalvelun toteutumisen.

Yrityksemme tuotantoprosessit ovat erikoisprosesseja, joista määritellään niin etukäteen kuin työn tekemisen yhteydessä vaatimusten täyttyminen. Parannamme jatkuvasti toimintaamme seuraamalla järjestelmällisesti asiakkaalta saatua palautetta.

Itseohjautuvat tuotantomme ja alihankkijamme toimivat suorassa yhteydessä asiakkaaseen ja suunnittelijoihin, tilaavat tarvitsemansa raaka-aineet hyväksytyiltä toimittajilta sekä sopivat toimituksista asiakkaille.


ARVOT


Toimintamme pohjautuu rehelliseen yrittäjyyteen. Työpaikkamme on turvallinen. Tuotekehityksellä ja tehokkaalla tuotannolla säästämme luontoa kiertotalouden periaatteita kunnioittaen. Säilytämme paikallista ympäristön monimuotoisuutta. Kaikkia näitä arvoja toteuttaa pätevä, monitaitoinen ja innostunut organisaatiomme.