Yritys

Yritysympäristömme

#

Julkaisemme vuosittain toiminnastamme ympäristöraportin. Klikkaamalla aukeaa pdf-muotoinen raportti.

Betoni on luonnollista.

Betoni on eniten käytetty rakennusaine. Betoni on paikallista luonnon

kiviainesta, sementtiä ja vettä. Betonissa voidaan käyttää seosaineina myös muun teollisuuden sivutuotteita, kuten lentotuhkaa pienentämässä betonin ympäristövaikutuksia. Betoni taipuu mihin vain ja on kierrätettävä rakennusmateriaali. Betoni on vahvaa ja mahdollistaa monenlaisen rakentamisen.

Kiviaines ei häviä

Betoni ei muuta olomuotoaan esim. palotilanteessa kaasuiksi, vaan betoni on lajittelun murskauksen ja seulonnan jälkeen käytettävissä neitseellisen kiviaineksen tapaan. Kiviaines on tehokkaasti uusiokäytettävä materiaali.

Tehdasalueemme paikalliset päästöt ovat vähäisiä

Tuotantomme ovat sisätiloissa ja raaka-aineet ovat suljetussa kierrossa tuotannoissamme, joten hyödynnämme tuotteissamme kierrättämämme raaka-aineet. Tuotantotilamme lämmitämme vähäpäästöttömällä nestekaasulla, jonka poltosta aiheuttamat hiukkaspäästöt ovat paljon pienempiä kuin monella muulla polttoaineella. Vuoden 2016 alusta alkaen olemme tuottaneet aurinkoenergialla sähköä tehdashallimme katolla, jossa on 309 m2 aurinkopaneeleita.

Olemme mukana elinkeinoelämän yleisen teollisuuden energiatehokkuussopimuksessa. Tavoittelemme energiansäästöä ja edistämme energiatehokkuuden toteutumista.

Ympäristöluvat

Lahden seudun ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvat konsernin toiminnoille:

  • Mikrobetoni Oy:n valmisbetoniasemalle vuonna 2005
  • Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n betonituotetehtaalle vuonna 2006
  • Hollolan Sora Oy:n kiviainesten seulontaan ja murskaukseen on uusittu vuonna 2012

Ympäristölupaehtojen mukaisesti annamme valvoville viranomaisille vuosittain selvityksen mm. toimintamme melun ja pölyn torjunnasta, energian käytöstä, pohjavesientarkkailusta, jätemääristä, käyttämistämme raaka-aineista sekä miten olemme varautuneet vahinkojen varalle.

Maa-aineslain vaatimissa maa-ainesten ottoluvan ottosuunnitelmissa olemme tarkoin selostaneet suunnitellun ottamisen vaiheet, määrät ja maiseman jälkihoidon alueen palauttamiseksi luonnontilaan sekä suojellaksemme tärkeitä pohjavesiä.

Pohjavesien suojelu

Kiviainesten saatavuus läheltä tuotantolaitoksia vähentää kuljetusmatkoja ja kuljetusten ympäristöhaittoja, kuten melua, pölyä ja energian käyttöä merkittävästi.

Tuotantolaitoksemme ovat betonisissa rakennuksissa ja lisäksi kaikki ympäristöä sotkevat aineet ovat tilavuutensa kokoisten suoja-altaiden päällä. Betonin valmistus on suljetussa prosessissa, jossa esim. kaikki prosessin tarvitsema puhdistusvesi käytetään betonivalmistuksen raaka-aineena.

Pyrimme käyttämään parasta tekniikkaa ja huolehdimme henkilöstömme koulutuksesta suojellaksemme allamme olevaa arvokasta pohjavettä.

Seuraamme jatkuvasti pohjaveden tilaa mittaamalla kahdeksasta pohjaveden tarkkailuputkesta pohjaveden korkeutta ja kerran vuodessa pohjaveden laadusta teetetään laatunäytteet.

Viherkatot tulevat

Olemme vuodesta 2013 lähtien tutkineet yhdessä Helsingin yliopiston kanssa viherkaton toimivuutta sitomaan hulevesiä ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä suomalaisessa ympäristössä. Viherkatot ovat nouseva trendi urbaanin rakentamisen haittoja torjuttaessa.


Törmäpääskyt suojelussa

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys palkitsi Rakennusbetonin pitkäjänteisestä työstä törmäpääskyjen elinolojon vaalimisesta. Osoituksena tästä luovutettiin Pekka Saikon taulu Törmäpääskyt kolossaan.

#
Yritysympäristömme